Jaka muzyka do treningu.

Jaka muzyka do treningu.Z punktu widzenia rządu i ministerstwa sportu, większość kompetencji związanych z budowaniem i rozwijaniem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w regionie została przekazana na barki samorządów. Te jednak mają ograniczone środki finansowe i przeważnie inne cele gminy czy powiatu wygrywają – zapewnienie opieki medycznej, edukacji czy chociażby utrzymanie gospodarki odpadami komunalnymi, jest w oczach włodarzy większości samorządów dużo ważniejsze aniżeli stawianie basenu czy renowacja stadionu żużlowego.Dopóki więc nie pojawi się impuls z góry, w postaci zainteresowanego sponsora czy inwestora międzynarodowego, trudno jest zauważyć jakiekolwiek aktywne działania oddolne mające na celu poprawić infrastrukturę sportową.Związki poszczególnych dyscyplin sportowych starają się co jakiś czas wymóc na rządzie obietnicę wybudowania ważnego ze szkoleniowego punktu widzenia obiektu – jak chociażby toru dla łyżwiarzy szybkich. Dzięki temu nasi reprezentanci i wielokrotni olimpijczycy może przestaną trenować za granicami kraju.