Siłownia i zachowanie kulturalne.

Siłownia i zachowanie kulturalne.Inwestowanie w bazę do trenowania sportu czasami jest odpowiedzialnością rządu. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy wybudowanie jakiegoś obiektu szkoleniowego jest niezbędne z punktu widzenia troszczenia się o daną kadrę narodową. Jeśli pływacy czy panczeniści nie mają ani jednego toru w kraju, na którym mogliby trenować – nie jest interesem jednego samorządu lub miasta wybudowanie takiego obiektu.To strategiczny cel przyświecający całemu narodowemu sportowi, więc jako taki powinien być realizowany i finansowany przede wszystkim ze środków ministerialnych i pobocznych celowych programów rządowych.Wiele istotnych inwestycji w tej mierze może odbywać się ze współudziałem kapitału europejskiego, ale to wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji i bezwzględnego przestrzegania sztywnych europejskich regulacji prawnych w zakresie realizowania takiej inwestycji i jej prawidłowego rozliczania w późniejszym czasie. Bez tych elementów trudno jest mówić o jakimkolwiek centralnym wspieraniu sportu.